Jak se studuje v Rusku

Rusové berou vzdělávání velice vážně a jejich vztah k němu by se dal označit až za posvátný. O tom také svědčí fakt, že 54 % ruské pracovní síly má vysokoškolské vzdělání. Aby byl tento fakt ještě více překvapující je nutné dodat, že se jedná o nejvyšší procento na celém světě. Stejně tak i míra gramotnosti dosahuje slušných 99,4 %. Ukažme se tedy, jak tady celý vzdělávací systém funguje.
univerzita v Moskvě
Povinná školní docházka trvá 11 let. V 7 letech se dítě vydává do první třídy. Základní školy jsou určené pomocí spádových obvodů. Největší zájem je o školy s intenzivní výukou, kde jsou na děti již od samotného začátku kladeny velké nároky, spousta domácích úkolů a také se učí chápat, jak důležité je prospívat, protože konkurence je vysoká. Na jedno místo se zde hlásí až 10 dětí. Aby tyto školy vybraly opravdu ty nejlepší je zde zřízen předškolní ročník, kde děti nastupují v 6 letech, seznamuji se s učiteli a posuzuje se zde, které dítě se do této školy hodí. Tyto přípravné kurzy se ale platí a nejsou zrovna nejlevnější.
Školní den začíná v 8:30 nebo v některých školách až v 9 hodin. Na základní škole je zvykem mít 4-5 hodin, které mají stejně jako ty naše 45 minut. Končí tedy většinou ve 12 nebo v 13 hodin. Nenechte se ale mýlit tím, že děti do školy nastupují až v 7 letech. Nemají to nijak jednoduché. Právě naopak. Probírané učivo je velmi náročné a úkolů dostávají tolik, že je normální, že si večer celá rodina sedne ke stolu a pomáhají dítěti s úkoly a s učením. Hlavní rozdíl oproti České republiky je způsob známkování. Používá se sice také pětibodový systém, ale stupnice je převrácená naopak.
rudé náměstí
Střední školy jsou v Rusku na dobu dvou let. Studiu se věnuje opravdu velmi času, protože jak už bylo zmíněno konkurence je opravdu vysoká.
Vysoké školy trvají většinou 6 let. V této zemi je obrovský počte vysokých škol technického a humanitního zaměření. Studenti, kteří řádně složili přijímací zkoušky a vykazují výborné studijní výsledky mají studium zdarma nebo dostávají stipendia. Pro Rusi je téměř nepředstavitelné nemít vystudované vysokoškolské vzdělání. Vzhledem k délce studia je možné mít vysokou školu vystudovanou ve věku 21 let.