Dovolená na břehu přírodního biotopového koupaliště

Tento fenomén se šíří poměrně rychlým tempem, je možné očekávat, že o přírodní koupaliště tohoto typu bude zájem stále stoupat, a že se tato podnikatelská aktivita uchytí na více místech. Dnes je v republice nejvíce těchto koupališť poblíž Brna, Plzně, Českých Budějovic a na Jižní Moravě.

rákosí u rybníka

Výhody lákají tisíce zájemců

Tou hlavní předností je kontakt s přírodou a využití tzv. samočistící schopnosti. Veškeré vodní toky mají tu vlastnost dokázat se postarat o čistotu vody, vždy ovšem záleží na zdrojích znečištění. Jestliže do nich zasahuje člověk minimálně svou průmyslovou činností, kvalita vody se udrží na přijatelné úrovni. Jasným důkazem jsou generace našich předků, kteří neměli desinfekční prostředky, filtrace a bazény s křišťálově průzračnou vodou, ovšem páchnoucí chlórem. Lidé se koupali v řekách, jezerech a rybnících a přesto byli zdrávi.

Česká republika je tak trochu pozadu ve srovnání se západní Evropou, na území Rakouska a Německa se biotopové koupání ujalo již před mnoha lety, v naší zemi se s tím teprve začíná. Provozovatelé však nenarazili na vážnější problém ani legislativní, ani z hlediska nezájmu veřejnosti, a tak se dá předpokládat, že takových biotopů se u nás objeví více.  
lekníny na hladině

V čem spočívá kouzlo biotopů

Jsou to umělé nádrže s přítokem čisté vody, v nichž jsou zasázeny vodní rostliny, a kde se pohybují někteří živočichové, např. pulci a vodní plankton. Namísto chemické desinfekce se používá systém čerpadel, která zajišťují průchod tekutiny skrze čistící zónu s rostlinami a živočichy. Ti se živí odpadními produkty lidských těl, jako jsou šupinky kůže, kožní maz, tuk apod. Jde tedy o uzavřený ekosystém, velmi citlivý na chemickou úpravu vody. Lidé skutečně preferují přírodní koupání, kde mají jistotu, že nebude voda chlorovaná, a nevadí jim plavající pulci, z nichž se později vylíhnou malé žáby. Pulci jsou totiž určitou zárukou, že voda není závadná.