Zvířata, neprobádaní tvorové

Od nepaměti se některým zvířatům připisují mystické schopnosti a nadpřirozené smysly. Je pravdou, že do dneška nejsme schopni některé chování zvířat uspokojivě vysvětlit. Leckdy nás dovedou svým chováním vyvést z míry. Jak je možné, že psi vycítí například příchod záchvatu u člověka nemocného epilepsií. Nebo někteří psí jedinci odmítají vstoupit na místa s negativní energií. Proč vycítí, že se jejich majitelé vrací domů nebo, že je čeká návštěva u veterináře? Jedná se o telepatii nebo jakousi předtuchu? Proč vycítí blížící se zemětřesení nebo jiné živelné pohromy? O tom se můžeme zatím stále jen dohadovat. Každopádně zvířata mají mnohonásobně vyvinutější smysly, než my lidé. Možná hraje roli i šestý smysl.
malý ještěr
Umíme tyhle vlastnosti uspokojivě vysvětlit?
Některá zvířata disponují naprosto úžasným orientačním smyslem. Obzvlášť holubi se dokáží vrátit i stovky kilometrů. Jsou případy, kdy se do vzdáleného domova ke svým původním majitelům, vrátil pes nebo kočka.
Je známo, že psi mají kolem tří set miliónů čichových receptorů. V tomto ohledu za psy člověk se svými šesti milióny značně pokulhává. Proto se také psi využívají často k vyhledávání drog a ztracených lidí při živelných pohromách.
vlk v zimě
Pravda je, že pokud se svým zvířecím miláčkem žijeme dnes a denně a máme mezi sebou silné pouto, většinou dokážeme na zvířeti také rozeznat jeho rozpoložení. Mezi domácími miláčky, zvlášť pak psy, existuje neverbální komunikace. Zvířata dokáží z našeho postoje vycítit strach nebo jiné emotivní projevy. Dobře na svém pánovi poznají zlost, smutek nebo radost.
Nejen psi, ale i kočky mají svůj šestý smysl. Není ničím výjimečným, že kočka si dokáže na vašem těle najít místo, které vás zrovna bolí.
Ne nadarmo se zvířata stále více využívají jako terapeuti u nemocných osob. Nebraňme se pozitivní energii, kterou zvířata vyzařují.