Jak probíhá posun k automatizaci skladů?

Není žádným tajemstvím, že stále více lidské práce dělají stroje. Tento trend se objevuje již na začátku průmyslové revoluce, a trvá až dodnes. V naprosté většině případů jde o to ulehčit lidem práci, aby měli více času na sebe. Zda se to povedlo, je otázkou, nicméně tento trend pokračuje i dnes. Důkazem může být i posun k automatizaci skladů Schoeller Allibert, který můžeme pozorovat. Zatímco dříve většinu práce zastali lidé, dnes je většina z toho právě na strojích, a to prakticky ve všech odvětvích. Jak tedy v současné době fungují?

typický velkosklad

Samotné doplňování obchodů již lidskou ruku prakticky nepotřebuje. Počítače v obchodě automaticky sledují stavy zásob, a pokud u některé položky klesne pod zvolený limit, vyšlou objednávku do příslušného skladu. Zde ji zaeviduje počítač, který ji zároveň i vyřídí. Vyšle signál, že je potřeba vypravit dané množství určitého zboží na danou adresu, a následně si ověří, zda skutečně byly tyto položky odečteny ze skladových zásob.

Zdá se tedy, že navzdory očekávání zde na lidi zbude pouze ona manuální práce. I to však bude pravděpodobně relativně brzy minulostí. Již se pracuje na plně automatických skladech, kdy stroje vyzvednou požadovaný kus a naloží jej do dodávky. To je však prozatím hudbou budoucnosti.

lidská práce ve skladu

Zde je však nutné se ptát, zda je něco takového výhodné. Jistě, stroje nedělají chyby, avšak pracují pouze podle zavedeného programu, bez schopnosti pružně reagovat na nečekané a neobvyklé situace, které mohou nastat. Skutečně se tedy tento systém osvědčil?

Odpovědí je, že ano. Situací, kdy je skutečně potřeba lidská intervence, jej skutečně velmi málo. Jistě, lidé na celý proces pro jistotu dohlíží, avšak zatím se ukazuje, že vše pracuje bez problému. A s pokroky v umělé inteligenci je pravděpodobné, že se možnosti automatizace budou ještě zvyšovat.

Otázkou je, kdy se tento trend zastaví. Na to bohužel zatím neznáme odpověď, avšak je možné, že ji najdeme už brzy. A není jisté, zda se nám bude líbit.