sešit na pc a káva

Online kurzy

Pokud se tedy chcete něco doučit, stačí v dnešní době pustit počítač. Existují spousty lidí, kteří něco umí a svůj um dokumentují pomocí obrázků, textů a videí. Tyto pak nechávají často na internetu zdarma k dispozici. Například na portálu wikipedie naleznete první poslední, ačkoli tam není vše a zároveň také nemusí vše být pravdivé, jedná se o užitečný zdroj informací. Dále také na video portálech jako je You tube naleznete spousty návodných videí. Pokud budete informace jednotlivě dohledávat například pomocí Googlu, dřív nebo později všechny dostupné materiály online vyčerpáte, není však nic jednoduššího než začít hledat informace v jiných jazycích. Nejvíce toho pochopitelně naleznete v angličtině. Nicméně je vhodné hledat i v němčině, ruštině, a spousty dalších. Díky překladačům to není nic složitého.
sešit na pc a káva
Mnohem jednodušší způsob, jak se něco naučit, je zaplatit si online kurz. Připravované a prodávané online kurzy jsou z pravidla systematicky tříděné, informace v nich jsou pravdivé, a hlavně jsou tvořené v takovém pořadí, aby vše bylo snadno a lehce pochopitelné a zapamatovatelné.
Spousty takových můžete najít na internetu i zadarmo. Jejich výhodou je to, že můžete studovat kdykoli ve volném čase, kdekoli s přístupem internetu. Teoreticky si některé z kurzů můžete i pohodlně stáhnout a nemusíte pak být online.
odeslání zpráv
Pro placené i neplacené kurzy jsou spousty portálů, kde se do nich můžete připojit. Existují desítky a stovky různých variant a naleznete přesně to, co vás zajímá a baví! Jako doplnění vzdělání pak můžete u spousty z nich získat i oficiální certifikát po složení zkoušky na závěr učení. Taková listina se vám pak může hodit jako například součást životopisu, případně pouze pro zlepšení vašich dovedností.
Pokud si tedy chcete rozšířit své obzory, využijte možností internetu!

psát domácí úkol

Domácí úkoly, ano nebo ne?

Jestli něco vzbuzuje rozvířené emoce mezi rodiči a učiteli jsou to právě domácí úkoly. Na jedné straně jsou učitelé, kteří jsou zpravidla přesvědčeni o nezbytnosti plnění domácích úkolů a na straně druhé rodiče, kteří je zhusta považují za zbytečné přetěžování dětí. Názory obou stran se neshodnou jak na vhodnosti, užitečnosti, tak i efektivitě úkolů. Někteří odborníci (u rodičů oblíbení) tvrdí, že by domácí úkoly neměly být zadávány vůbec, žáci by se vše měli naučit ve škole. V českých školách však spíše převládá opačný názor. Opakování a procvičování učiva je nezbytnou součástí vyučovacího procesu. Jednotlivé školy většinou nemají danou jednotnou politiku týkající se dávání či nedávání úkolů. Většina rodičů je se současnou praxí nespokojená, zejména mají-li zkušenost se zahraničním vzděláváním.
psát domácí úkol
Co se rodičům nelíbí?
o   Nemají čas dětem kontrolovat úkoly a případně jim vysvětlovat látku, které neporozuměly.
o   Psaní úkolů by dětem nemělo zabírat tolik volného času, který by chtěla rodina strávit jinak, podle svých představ a ne představ školy
o   Děti by měly dostávat takové úkoly, aby je mohly psát úkoly samy bez asistence rodičů
o   Rodiče nerozumí tomu, proč si děti nemohou psát úkoly v družině
o   Proč tolik vadí, že není úkol podepsaný od rodičů
Domácí úkoly bývají oprávněně kritizovány jako prvek podporující již tak někdy velké rozdíly mezi dětmi vzhledem k rodinným prostředím, ve kterém vyrůstají. Nerovnost vzniká v důsledku různé kvality podpory žaků při vypracovávání úkolů ze strany rodičů. Nejedná se zde zdaleka jen o sociálně slabší rodiny, ale také rodiny, kde jsou rodiče nadměrně pracovně vytížení. Důležitou roli také hraje postoj rodičů ke škole a plnění úkolů. Pokud je negativní, přirozeně se tento přístup přenáší i na děti.
výuka geologie
Jak vypadá ideální domácí úkol?
o   Je dobrovolný
o   Je zábavný, zajímavý a podporuje kreativní myšlení dítěte
o   Není náročný a netrvá dlouho
o   Není zadáván pravidelně a jeho zpracování je posíleno odměnou učitele