Bazén na chalupě jako součást dobrých sousedských vztahů


Někteří lidé neunesou, když si jejich soused pořídí nové auto, zatímco to jejich již znatelně stárne a na první pohled zrovna nevypadá k světu. Téma lidské závisti je otevřené v mnoha literárních dílech nebo televizních filmech, vzpomeňme kupříkladu film „Co je doma, to se počítá, pánové“.

bazén na zahradě

Můžete ovšem na to jít jinak a závist docela jednoduchým způsobem nechat rozpustit. Lidé závidí totiž z toho důvodu, že sami nejsou schopni dosáhnout určitého cíle, a navíc je v tom utvrzují úspěšní lidé v jejich okolí. Nabídněte vašim přátelům či sousedům, aby váš plastový bazén do země využívali spolu s vámi. Jestliže budou moci u bazénu s vámi pobývat, koupat se v něm a hrát s vámi společenské hry nebo na zahradě sportovat, závist se začne ztrácet a více otevřenosti a laskavého přístupu může bourat bariéry špatných mezilidských vztahů.

hračka na hladině bazénu

Pamatujte, že kdo se cítí odstrčený a nemilovaný, většinou se z něj vyvine psychopat, psychicky narušený jedinec, který může ve svém postavení natropit mnoho zla. Lidem schází pochopení, přátelství a láskyplný přístup a právě nedostatek lásky je ten největší patogen, který vytváří různé konflikty, války a další projevy zla.

V bazénu, kde se pohybuje více lidí, a kde si dokážete užít přítomný okamžik, vás to také bude více bavit. Můžete se domluvit, že každý se postará o jistou část občerstvení nebo zábavy, a nabídnete tím pádem ostatním i něco ze sebe. Bude vás více těšit, když se budete cítit prospěšní, a tím lépe, když se navzájem lidé chválí za to, co pro druhé vytvořili.

Tím, že nabídnete užívání bazénu dalším lidem, vytvoříte i možnost každému jedinci zapracovat více na sobě, na svých vlastnostech a ctnostech, a čím více jich v sobě naleznete, tím více žádaným a atraktivním se také stanete pro ostatní. Toto je velmi jednoduché pravidlo, stačí jej pochopit a žít podle něj – čím více lásky a moudrosti ze sebe vydáte pro ostatní, tím více jich také budete přijímat.