náušnice s perlou

Energetický potenciál akupresury a masáží


Člověk není jeho tělo, nýbrž nesmrtelná duše v tělesné schránce, která slouží jako nástroj poznání a zkušeností. Tímto způsobem vám odpoví na zvídavý dotaz zkušený masér, jež si dobře uvědomuje souvztažnost mezi psychikou, vyzařovanou duchovní energií, a lidským korpusem. Onen korpus však není jen neživou bází, je zásoben energetickým systémem, šířícím se v soustavě meridiánů https://www.decotile.cz/nuru-masaze/ .

Každá část lidského těla je protkána nervovými zakončeními, s výjimkou ochlupení, vlasů a nehtů. Již staří Číňané dobře znali souvislosti mezi jednotlivými orgány a akupresurními či akupunkturními body. A právě dvě tělesné oblasti jsou z hlediska koncovek energetických drah nejvýznamnější. 
náušnice s perlou


Ušní boltec a chodidla


Lidské ucho představuje orgánovou mapu a velmi jemnou masáží, resp. třením boltců a lalůčků můžeme posílit srdce, plíce, ledviny, játra, žlučník, žaludek, slinivku, slezinu, mozek a nervovou soustavu. Výborných výsledků lze docílit také akupunkturou, na uchu se nachází více než dvě stovky bodů a zkušený terapeut s nimi dokáže zapracovat i u závažných tělesných blokád. Z tohoto důvodu se také nedoporučuje neodborné propichování ušního lalůčku a někteří lidé dokonce varují před propichováním obecně, neboť se tímto způsobem aktivuje jedno z citlivých míst a tím pádem přetěžuje tělesný orgán na meridiánové dráze.
reflexní masáž chodidel
Chodidla jsou v západní civilizaci opomíjena a i přesto, že existují jisté výjimky, lidé jim nekladou žádný zvláštní význam. Dokazuje to mimo jiné i jejich katastrofální stav u většiny populace, počínaje plochou nohou již u školou povinných dětí a konče nejrůznějšími deformacemi především u žen v důsledku nevhodné obuvi.
masáž rukou

Tzv. primitivní národy a někteří Asiaté se na chodidla dívají v poněkud jiném zorném úhlu. Kromě zásadního nástroje pro pohyb v terénu je využívají k diagnostice různých vnitřních onemocnění a pochopitelně také k léčbě. Zkušení mistři podle plosek nohou odhadnou způsob vašeho pohybu, vady pohybového aparátu, podle zatvrdlin rozpoznají orgánové blokády a slabá místa, na kterých by bylo vhodné zapracovat. U některých terapeutů se můžete dokonce setkat se sloganem: „Ukaž mi svá chodidla a já ti povím, jaký (jaká) jsi“.

otevřená ruka

Leváci jsou mezi praváky znevýhodněni. Blýská se alespoň na lepší časy?

Že je praváků většina, není zas až tak docela pravda. Počet leváků totiž významně roste a souvisí to právě s množstvím dětí – leváků, kterým je dnes ponechána svobodná volba využívat levou ruku jako tu „šikovnější“.  Dříve se lidé domnívali, že pokud je dítě levák, bude handicapované, a je třeba jej násilně přeškolit na praváka. Ještě v 80. letech minulého století se většina leváků skutečně přeškolovala, bylo to více než 40 procent malých dětí – leváků. Dnes je situace jiná. Počet přeškolovaných dětí – leváků klesá a odborníci odhadují, že za třicet let bude počet leváků a praváků zhruba padesát na padesát.
otevřená ruka

Levák, nebo pravák, není to jedno? Není!

Každý zaměstnanec, který je levák, se dostává na pracovišti do situací, kdy musí čelit buď nepříjemným, anebo přinejmenším komickým situacím. Přesto, že je počet leváků nezanedbatelný, stále se vyrábí poměrně malé množství nářadí a pracovních pomůcek pro leváky. S těmito potížemi se potýkají lidé v kancelářích, kdy musí používat např. nůžky pro praváky, řezačky papíru a plastů, nože, apod.  Problémy mohou mít i lidé v technologických manuálních provozech při ovládání strojů a zařízení. Musí používat ruční nebo strojní kotoučové pily, úhlové brusky a další speciální nářadí, které vyvíjí praváci – a samozřejmě – pro praváky.
dětská dlaň

Legislativa zatím vztah zaměstnavatele a zaměstnance leváka neupravuje

Úskalí také spočívá v tom, že si většina leváků při hledání zaměstnání myslí, že zajistit vhodné pracovní prostředky pro leváky je pro zaměstnavatele povinností. To je omyl, zaměstnavatel zajistí zaměstnanci potřebné prostředky obecně, ale nikde není psáno, že jsou určeny pravákům nebo levákům. Přitom levák může být šikovný a zdatný zaměstnanec, žádný lempl, svou práci odvede mnohdy lépe, než ledabylý pravák, přesto jeho výkon nebude odpovídat tomu, co by dokázal předvést s vhodným nářadím.